خدمات مواد مصرفی

 

  • دستگاهای Bettermark , Bestmark بر خلاف سایر دستـگاههای جت پرینتر، در حین کارکرد نیازی به حلال نداشته و این مـوضوع باعث می شود هزینه هرچاپ درمقایسه با سایر دستگاهها به مراتب پایین تر باشد.
    بسته های جوهر به علت مصرف پایین دستگاه به صورت کارتریج می باشد.
  • دستگاه Bestmark  توانایی چاپ با جوهر های مشکی ، سفید، قرمز ، زرد ، نارنجی ، سبز را دارد.
  • دستگاه Bestmark  مجهز به در پوش مخصوص هدمی باشدکه پس از پایان کار با کمی مرطوب کردن درپوش و قرار دادن آن در سر هد موجب صرفه جویی چشمگیری در هزینه های مواد مصرفی می گردد.
  • جوهر های دستگاه Bestmark  کاملا انحصاری و دقیقا متناسب با هد و مدار جوهر رسانی دستگاه می باشد که این موضوع باعث می گردد که عمر هد و مدار جوهر رسانی درمقایسه با سایر دستگاهها جت پرینتر ،به مراتب بالاتر باشد.
  • چـاپـهای دستـگاه Bestmark در مقایسه باسـایر دستـگاهها به علت مرغوبیت جوهر دارای کیفیتی بسیار بالا و ماندگاری طولانی مدتی است.
  • دستـــگاه Bestmark تـوانایی استـفاده از جوهرهای رو غـنی  (Oil based)  را  نـیز دارد که ایــن مـوضوع بـاعث می شـود در مـحیطـهای غـبار آلـود و مرطوب بـدون کـوچـکتـریـن مشـکـلی بــه کـارخــود ادامه دهد.
  • اسپری شستشوی دستگاه Bestmark  دقیقا متـناسب با هد دستـگاه ساخته شـده که این موضوع باعث می گردد علاوه بر کاملا پاکیزه نمودن هد ، عمر آن را نیز بالا ببرد.
  • اسپری و جوهر های دستگاه Bestmark طـوری بسته بندی شده اند که به هیچ عنوان باعـث ریـزش جوهر وآلودگی محیط نمی گردند.

 

جت پرینتر

 

جت پرینتر

 

جت پرینتر

 

جت پرینتر