فیلم کارکرد دستگاه جت پرینتر Bestrmark بروی خط تولید تجهیزات پزشکی(سوند)بافونت 2 میلیمتر که فاصله هد تامحصول حدود 1.5 سانتیمتر می باشد وبا توجه به قدرت پاشش جوهروضوح چاپ 200 DPI میباشد لازم به ذکر است این چاپگر صنعتی با فونت مذکور قابلیت چاپ تا 8 سطر را دارا می باشد دستگاه های BESTMARK به علت عدم الودگی محیط اطراف خودکاملا مناسب برای کارخانه های تولید،تجهیزات پزشکی و دارو سازی می باشد

ویدئو ها