دستگاه جت پرینتر Bestmark T180 plus یک چاپگر صنعتی دو منظوره بوده (هم ریزنگاروهم درشت نگار) و با توجه به وضوح بسیار بالای چاپ و توانایی کارکرد در محیط های خشن و غبارالود این جت پرینتر را به عنوان یک جایگزین مطمئن به جای چاپگرهای درشت نگار قدیمی تبدیل نموده است.  

ویدئو ها