چاپ

ویژگی های جت پرینتر NANOJET-II 

 

 جت پرینتر

 

 

 

دستگاه چاپگر صنعتی NANOJET  (جت پرینتر )با بهره گیری از تکنولوژی   HP TIJ 2.5 امریکا با با لاترین کیفیت ساخته شده است.

 

 

جت پرینتر  جت پرینتر

 

جت پرینتر